Opsporing verzocht - HULP GEVRAAGD.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina
If you came here to this page directly than you can reach the index page via
to the index page


1500-1600:

Meeuwess STEINMESSELER
Wie was Meeuwess?
Wanneer en waar was hij geboren en overleden?
Met wie was hij getrouwd?
Is er iets bekend over zijn ouders?

Moeder van Jan MENSEN
De vader van Jan MENSEN (Mensinck) was waarschijnlijk Meeuwess STEINMESSELER, geboren voor 1539.
Maar wie was de moeder?

Ouders en voorouders van Elisabeth NOYEN
Elisabeth Noyen trouwde in 1635 met ds. Menso Johannes, toen dominee te Blokzijl.
Volgens ondertrouwaantekening in de DTB van Zwolle: "Elisabeth Noyen, Tonis Noyen van Wageningen N.D."
Elisabeth moet geboren zijn rond 1610.
Haar vader Tonis Noyen moet dus geboren zijn voor ca 1585.
Wie was Tonis Noyen? Wie was de moeder van Elisabeth Noyen?
Wie waren de ouders en broers van Tonis Noyen?

1600-1700:

Henrik MENSE
Wie was Henrik MENSE, die op 10 mei 1701 "op kleine kerkhof" te Zwolle een kind begraafde?

Jacob MENSO
Wie was Jacob MENSO, die wordt genoemd als nieuw lidmaat van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te New York in 1666?
Zie:
http://olivetreegenealogy.com/nn/church/rdcmem66.shtmlr

Adriaentje MENSO
Wie was Adriaentje Menso, overleden te Amsterdam 1681 en begraven in de Oude Kerk, zie
http://www.gravenopinternet.nl
In het overlijdensregister (DTB 10470288) staat dat ze de echtgenoote was van Anthonij Vestrik.

 

1700-1800:

Jacobus MENSOO
Uittreksel uit "De Nederlandsche Leeuw" van 1927:
1717 den 14 April synde woensdags heeft Cornelis Benheyningh syn beleydenis gedaan bij Do. Johannes Tierens, Predicant op de Lauweriergracht aan syn huys ende getuygen daar over gestaan Pieter Benheyning en Jacobus Mensoo.
Wie was deze Jacobus Mensoo?

Jacob MENSO
Wie was Jacob MENSO, die wordt genoemd in De Navorscher van 1899?
"EXTRACTEN UIT DE CRIMINEELE ORDONNANTIEN VAN HOLLAND. 22 Mrt. 1738. De reg. v. Amsterdam ca wegens resistentie en het ontsnappen van een gevangene".
Is deze Jacob dezelfde als de hierboven genoemde Jacobus Mensoo?

Mechel MENSO
Wie was Mechel MENSO, die werd gedoopt op 6 Maart 1759 in de "Evangelische Kirche" in Baerl, Rheinland, Duitsland?
Als ouders worden genoemd Henrich MENSO (Hendrik?) en Elsken.


Gezocht: de ouders van Henricus van den Berg. Zie: https://menso.se/vdberg/2842.html

Henricus werd geboren ca 1745 en overleed mei 1782 in Delft. Hij woonde toen op de Scheepsmakerije buijten de Rotterdamse Poort.
Hij trouwde 10 mei 1767 te Delft met Willemina Hofman, dochter van Joannes Hendricksz Hoffman en Helena Cornelisd van der Hidde.
Zij kregen de volgende kinderen, met mogelijke vernoemingen:
1768  Elisabeth > naar de eventuele moeder van Henricus > Lijsbeth Coenen
1769 Joannes > naar de eventuele vader van Willemina Hofman > Joannes Hofman
1772 Helena > naar de eventuele moeder van Willemina Hofman > Helena van der Hidde
1775 Henricus > naar de eventuele vader van Henricus > Henricus van den Berg
1777 Henricus > naar de eventuele vader van Henricus > Henricus van den Berg
1780 Petronella.

Als hij geboren zou zijn in Delft kunnen de volgende paren zijn ouders zijn:

1. Hendrik van den Berg en Lijsbet Coenen, die trouwden te Delft in 1734. Zij kregen geen zoon met de naam Hendrik, maar wel een zoon Joannes Henricus.
    Zij kregen de volgende kinderen:  Agnes (1735), Agnes (1737), Joannes Henricus (1740), Petrus (1742), Franciscus (1744) en Catharina (1746).
    Dus geen zoon met de naam Hendrik, maar wel met de naam Joannes Hendricus.

2. Johannes van den Berg en Jannetje Lateur, die trouwden te Delft in 1745.
    Zij kregen de volgende kinderen: Henricus (1747), Sara (1749) en Jacoba (1751).
    Volgens de namen van de kinderen van Henricus en Willemina zijn dit niet de juiste ouders.
    De namen Sara en Jacoba komen niet voor in de familie van den Berg.


Eigenaar van deze site is: Paul Menso, Zweden.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina
If you came here to this page directly than you can reach the index page via
to the index page

Latest update 2024-04-30